Trang chủ Giới Thiệu

Về chúng tôi

ECO LIFE là một dự án khu đô thị xanh tại Quảng Bình do HANA group làm chủ đầu tư, và ECO LIFE LAND chịu trách nhiệm phân phối truyền thông.

Stay tuned and receive updates

The sme The smallest patch of green to arrest the monotony of asphalt and concrete is as importaallest patch of green to arrest the monotony of asphalt and concrete is as important to the valunt to the value
ECO LIFE là một dự án khu đô thị xanh tại Quảng Bình do HANA group làm chủ đầu tư, và ECO LIFE LAND chịu trách nhiệm phân phối truyền thông.

Nguyễn Văn Thanh Bình

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc EcoLife Land

  • 22 Nguyễn Lương Bằng
  • + 84 935 61 4141
  • ecolifeland68@gmail.com

About us

The smallest patch of green to arrest the monotony of asphalt and concrete is as important to the value

Our mission

The smallest patch of green to arrest the monotony of asphalt and concrete is as important to the value

Our offer

  • sed accumsan enim rutrum
  • Etiam fringilla lobortis
  • Aenean iaculis magna

Dự Án Của Chúng Tôi

07 97 97 97 57